Новините

 

Пивоварният бранш е с най-високи осигурителни доходи сред производителите на
храна и напитки

 
Секторът на пивоварната индустрия в България е с най-високи осигурителни доходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия. Това показва справка на Националния осигурителен институт за първото полугодие на 2009 г. По този критерий пивоварният бранш заема водеща позиция сред общо 12 групи икономически дейности, свързани с производството на различни видове храни и напитки.

„Фактът, че пивоварната индустрия е с най-високите осигурителнидоходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия напълно отговаря на корпоративната политика за социална отговорност на компаниите от този бранш”, коментира председателят на Съюза на пивоварите в България Владимир Иванов. „Социалната ангажираност винаги е била сред основните приоритети на производителите на бира в България, а официалната статистика го доказва. При днешните условия на криза, за нас е от още по-голямо значение да инвестираме в човешкия ресурс и високата технологична дисциплина, което гарантира европейското качеството на българското пивопроизводство. ”, допълва Владимир Иванов.

С близо 10% ще се увеличат минималните осигурителни прагове и през 2010 г. в пивоварния отрасъл. Това вече е договорено от синдикати и работодателите в бранша и се отнася за всички категории труд.

В момента броят на пряко заетите с производството на пиво и малц у нас е над 3000 души.  Освен платените за тях към бюджета над 51 млн. евро за социални осигуровки и данъци, браншът генерира положителен икономически ефект и върху индиректно свързаните с производството на пиво дейности. Проучване на Ernst&Young за 2008 г., направено по поръчка на „Пивоварите на Европа” отчита, че през 2008 г. в свързаните с производството на бира стопански сектори пивоварите са вложили близо 156 млн. евро. От тях най-големи са стойностите за селското стопанство (пивоварен ечемик и хмел)– 29,35 млн. евро и в маркетинга – 30, 46 млн. евро.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред