Новините

 

Международно изследване доказва чистотата и качеството  на родното пиво

 
Българската бира е в пълно съответствие с европейските изисквания за чистота  на пивото, доказват резултати от две независими проучвания. Едното изследване е международно, организирано от „Пивоварите на Европа” и се провежда три поредни години във Франция, а другото е възложено от Съюза на пивоварите в България на независима лаборатория в страната.

Резултатите и от двете проучвания доказват, че в пивото няма патогенни микроорганизми. Тестваните проби са в пълно съответствие с изискванията на Регламент №1126/2007  на ЕК за допустимите количества микотоксини в зърнените храни, както и на нормативните регулации и стандарти за безопасност на храните от гледна точка съдържание на метали, микробиологични и физикохимични показатели.

Въз основа на направените анализи експертите са единодушни, че определящ фактор за микробиологичната чистота на пивото е качеството на използваните вода, ечемик и малц, а не в коя държава е произведен продуктът. Българските производители на бира безусловно спазват добрите производствени практики, високото качество и строгият контрол върху суровините, което гарантира не само вкусовите качества на кехлибарената напитка, но най-вече безопасността на продукта. В резултат на всичко по-горе казано, естествената стабилност на пивото се постига по технологичен път в процеса на производството. По-високата трайност на готовия продукт се гарантира от стабилизацията на бирата чрез пастьоризация, а не чрез добавка на консерванти.

През тази година за производството на бира у нас са изкупени около 100 000 тона  местен пивоварен ечемик от различни сортове, които се преработват от седемте малцерая, които оперират в страната. По предварителни данни тази година количеството произведен малц у нас е над 75 хиляди тона. В България все още не се прилагат добрите европейски практики за селекциониране и сортоподдържане на качествен пивоварен ечемик, както и добра агротехника при отглеждането му, поради което пивоварните компании  ежегодно внасят до 40 хил. тона малц.

Изцяло натуралните съставки на бирата - малц, хмел, бирена мая, съчетани със съвременното технологично оборудване и иновации в пивоварната индустрия, са от  първостепенно значение за високото качество на предлаганото в страната портфолио от бирени брандове.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред