Новините

 

Нови изследвания доказват високото антиоксидантно съдържание на българското пиво

 
Произведените у нас бири имат аналогично количество антиоксиданти с пивото на Германия, Италия и САЩ
 
През месец май независимата лаборатория “Център по Биология на Храните” извърши измерване на съдържанието на антиоксидантите в най-разпостранените на българския пазар марки пиво. Анализите включват определяне на тоталния антиоксидантен капацитет на бирата (ТАК), съгласно стандартизирани, международно възприети процедури. Той е възприет от научните среди и индустрията като интегрален показател, характеризиращ възможно най-пълно антиоксидантното съдържание на изследваните обекти.

Според доктора по биология Сергей Иванов, ръководител на Центъра по биология на храните резултатите показват, че разпространените на българския пазар бири имат аналогично количество антиоксиданти с произведените в Германия,  Италия и САЩ. „ТАК е експериментално измерван количествен показател, изразяващ способността на всеки биологичен обект, включително храните и напитките, да обезврежда токсичните свободни радикали. Предишни изследвания също показаха, че антиоксидантният капицатет на различните видове бира зависят от качествата на пивната мъст, характеристиките на използваните щамове дрожди (бирена мая), технологичните параметри на ферментационния процес и други специфики при производството. Пиво, в което има живи клетки, притежава минимум 50% по-високо съдържание на антиоксиданти”, добави доктор С. Иванов.

Получените данни са сравнени с подобни изследвания на чуждестранни лаборатории. Установяват се значителни различия в антиоксидантното съдържание на отделните марки пиво, което е обяснимо със спецификите на производствения процес и различните рецептури.

Антиоксидантите са важни за здравословния начин на живот, защото се счита, че намаляват риска от инфаркт, като потискат образуването на тромби в кръвта. Възможно е антиоксидантите да служат като защита срещу рака благодарение на свързването си със свободните радикали.
 
Прочети още ...
Назад   Напред