Новините

 

Независим  европейски доклад показва значителен прогрес в отговорното
рекламиране на бира

 
София, 3 юни 2010  – Пивоварите на Европа с подкрепата на Европейския алианс за рекламни стандарти (ЕASA), оповестиха в Брюксел първия по рода си доклад с резултатите от безпрецедентните усилия на производителите на бира  да осигурят отговорна реклама на своите марки чрез саморегулация. Докладът показва, че България, в лицето на Съюза на пивоварите и Националния съвет за саморегулация, е една от шестте страни в Европа, отличаващи се с най-значителен и динамичен напредък в  социалната отговорност на бизнеса като рекламна индустрия. Нашата страна е посочена като „специфичен пример за прогрес” заедно с  Белгия, Дания, Швеция, Австрия, Кипър и Словакия.
От изнесените в доклада резултати е видно, че  през последните три години от всичките 27 национални асоциации на производителите на бира в Европейския съюз, 18 са подобрили правилата си за саморегулация, 7 са създали или усъвършенствали процедурите си за обработване на потребителските оплаквания, 21 са въвели ефективни системи за санкции, 24 са реализирали кампании за повишаване информираността на потребителите, 19 имат действаща и ефективна система за пост-мониторинг на рекламите за бира. Съюзът на пивоварите в България активно присъства на картата с всички  инициативи.
 „През 2007 г., „Пивоварите на Европа” поеха ангажимента пред Европейския форум за алкохола и здравето, управляван от Европейската комисия, да осигурят отговорна реклама чрез саморегулация. Представеният в Брюксел независим доклад илюстрира постигнатия в България значителния прогрес за затвърждаване и оптимизиране на саморегулаторните системи, посредством въвеждането на най-добри практики”, коментира Владимир Иванов – председател на Съюза на пивоварите.
През м. март тази година КPMG  направи одит на място на въведените от Съюза на пивоварите и Националния съвет за саморегулация стандарти и процедури за саморегулация, за да се оцени надеждността на събраната информация.  „Представените резултати потвърждават, че саморегулацията и корегулацията в рекламата са устойчива и неизменна част от съвременните политики в защита на обществения интерес. В средата на м. май 2010 Световната здравна организация (СЗО) прие Глобална стратегия за намаляване на злоупотребата с алкохол. Ние от Съюза на пивоварите вярваме, че сме социални отговорни и морално задължени да осигурим отговорна реклама в сектора и сме удовлетворени да видим, че СЗО отчита ролята на саморегулацията. От тази гледна точка докладът също е необходим и изключително навременен.”, допълни Ивана Радомирова, главен секретар на СПБ.
Прочети още ...
 
Назад   Напред