Новините

 
„Пивоварите на Европа” и президентът на Европейския съвет дискутират предизвикателствата пред бирената индустрия
 
Според Херман Ван Ромпой: „Бирата играе важна социална роля, символ е на гостоприемството и общуването”
 
„Бирата е култура и традиция. Но също така бирата е индустрия.”, с тези думи президентът на Европейския съвет Херман ван Рампой откри в Брюксел мега срещата на „Пивоварите на Европа” на най-високо ниво. В нея участваха повече от 400 души, топ мениджъри от индустрията и политически лидери, които обсъждаха предизвикателствата пред бирения сектор и приноса му към европейската икономиката чрез милионите открити работни места и приходи към бюджетите на съответните страни. Социалната отговорност на бранша, реализираните кампании за отговорна консумация и високото ниво на  саморегулация на маркетинговите комуникации бяха също във фокуса на вниманието.

Според г-н Ван Ромпой: ”Пивото е най-популярната напитка след водата и чая. Европейската бира е позната и уважавана в целия свят.” Акцентирайки върху различни аспекти на пивото и на производителите му в Европа, Президентът отбеляза, че те са културните посланици на континента и имат огромен принос в икономиките на всички страни.

В подкрепа на тези свои думи той цитира данни от анализ на Ърст енд Янг за 2009 г., според който европейските пивоварни са произвели 427 милиона хектолитра пиво. Количеството съответства на близо една четвърт от производството на бира в световен мащаб и в същото време генерира обща добавена стойност от 59 милиарда евро за година.
Сред останалите факти, представени на форума в Брюксел, са данните, че близо 20% от произведеното в Европейския съюз количество бира е за износ, а 60% от него е за държави извън пределите на Общността. Най-големите износители на бира са Белгия, Ирландия, Дания и Холандия.

Към момента в Европа работят 4000 пивоварни - от най-големите международни концерни - до семейните ресторанти със собствени марки бира. 95% от тях имат структурата на малки и средни предприятия. Въпреки периода на криза, пивоварната индустрия продължава да се развива. Доказателство за това  са новооткритите  през последните 2 години 267 предприятия за бира.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред