Новините

 
Родителите търсят подкрепа как да говорят с децата си за алкохола
 
Това доказва социологическо проучване -  част от кампания за превенция употребата
на алкохол от тийнейджъри
 
Повечето от интервюираните признават, че чувстват неудобство да обсъждат  темата за алкохола с децата си, не знаят как точно да провокират разговор или пък се страхуват, че настойчивостта им ще ги дистанцира от подрастващите. Възрастните споделят, че са отворени към източници на информация по отношение на превенцията на алкохол. Сред най-подходящите за това те посочват медиите, организации с име и доказан професионализъм в областта, съвети от специалисти и психолози.

Предвид нагласите и емоциите на родителите, проучването дава насока за три стъпки, които биха помогнали на възрастните да повлияят върху решението на тийнейджърите. Първата от тях е да запознаят децата си с вредите от алкохола, базирайки се на статистика и конкретни
ситуации. Втората - да следят дали децата им употребяват алкохол. Третата - да подкрепят тийнейджърите да направят правилен избор и да не експериментират с алкохол.

Консултация с професионалисти по въпросите на превенцията и алкохола родителите вече могат да получават на информационната линия 0888 991866. Тя стартира по идея на НПО „Солидарност” с подкрепата на Съюза на пивоварите. Мотото й е „Да поговорим трезво за алкохола”, а основната й цел е да улесни диалога между родители и тийнейджъри.

Получените изводи вече са залегнали в програмата на кампанията „Родители, вие можете да повлияете” за 2011 г. Статистиката отчита, че за периода юни – декември 2010 г. проектът е постигнал 15% разпознаваемост сред пълнолетното население на страната. Тези показатели са най-високи за Пловдив - 23%, София - 20%,Варна – 19%.

Съюзът на пивоварите е представителната организация на производителите на бира в страната. Членове на сдружението са „Болярка ВТ”АД, „Загорка”АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво”АД.
 
Назад   Напред