Новините

 
Пивоварният бранш е  избран от КТ”Подкрепа” за водещ в социалната отговорност
 
Прозрачност и отчетност са ключови принципи в политиките на  Съюза на пивоварите
 
Пивоварният бранш в страната е секторът, който подхожда най-активно и организирано към въвеждането на политики за социална отговорност. Това стана ясно по време на стартирала на 26 май двудневна конференция на КТ „Подкрепа”, която има за цел да представи водещи социални практики и инициативи в различните индустрии в страната.

По време на откриването на конференцията президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев изказа мнението, че определя пивоварния бранш за един от малкото, които се отличават с по-различен манталитет на индустриалните отношения.

Пивоварният сектор е избран за пилотен в прилагането на добри практики за корпоративна социална отговорност, стана ясно още по време на събитието. Индустрията е избрана за такава от независим експертен състав и въз основа на 12 ключови критерия. Сред тях са дългогодишно сътрудничество между синдикати и работодатели и наличие на  браншов колективен трудов договор, разпростирането на действието му върху всички предприятия от бранша, членство на работодателските и синдикални организации в национално признати профсъюзни организации, подписан Етичен кодекс между социалните партньори,  многонационални компании в бранша, реализиране на проекти със социална насоченост и стандарти за тяхното отчитане и др.

Покриването и изпълнението на всеки един от тези показатели е доказателство за отговорност, прозрачност, отчетност и социална ангажираност на секторно ниво, категорични са синдикатите.
Освен че вече над 17 години има активен диалог между социалните партньори, пивоварният бранш е единственият към момента, който за втори път стартира процедура за разпростиране на БКТД върху всички компании от сектора. Това на практика означава, че договорените предимства за служителите, регламентирани с колективния договор, важат и за фирмите, които не членуват в Съюза на пивоварите.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред