Технология при производството на бира

 
При производството на бира се използват четири естествени суровини – вода, малц, хмел и пивни дрожди (известни с по-често срещаното наименование - мая). Всяка една от тези суровини има своята особеност, която съчетана с тази на другите суровини в хода на технологичния процес формира характера на най-различни видове бира.
Пивоварната технология се основава на действието на различни ензимни системи, формирани в хода на малцовото производство и разграждащи впоследствие голяма част от веществата, налични в малца. Ензимно действие присъства и при последващата алкохолна ферментация, провеждана с използването на чиста култура пивни дрожди. Благодарение на тях става и формирането на пивото като алкохолна напитка.

Технологията при производство на бира минава през следните етапи:
  Приемане, съхранение и пречистване на малца – чистотата на малца е много важно условие за нормалното протичане на процесите. Именно за това преди преработката му той се пречиства от прах и други случайно попаднали частички. Прилага се пресяване и мощна, ефективна аспирация.
  Смилане на малца – това е една от най-важните операции в началния етап на производство на пивото. За да се осъществи разграждането на веществата, налични в малца, е необходимо ензимите да достигнат до тях, а това се осъществява именно чрез смилането на малца. Така малките вече частички малц много по-лесно се разграждат до захари, аминокиселини и други вещества.
  Смесване на малца с вода – при смесването на малца с вода се получава т. нар. малцова каша. Водата дава възможност за действие на ензимите, както и условия някои вещества да преминат в разтворима форма
  Майшуване – един от най-важните и сложни процеси – представлява поддържане на определна температура на малцовата каша за определено време, наричано още температурни паузи. Разградените вещества преминават в разтворима форма и формират екстракта на пивната мъст. Именно част от този екстракт впоследствие може да бъде подложен на ферментация и да позволи обособяването на пивото като специфична алкохолна напитка.
  Филтрация на малцовата каша – целта на този етап е да се отдели течността от малцовите трици. Течността представлява комбинация от вода и екстрактни вещества, получени при майшуването, и се нарича пивна мъст. Непосредствено от нея впоследствие се получава пивото.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред